Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – „Remont wejścia głównego”