Poniżej dostępne są podstawowe akty prawne w zakresie pomocy społecznej i w sprawie domów pomocy społecznej:

  • ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r., poz. 163).
  • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r., poz. 163 z póżn. zm.) .
  • Decyzja Wojewody zezwalająca na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta”
  • Regulamin organizacyjny Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta”
  • Regulamin mieszkańców Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta”.