Świetlica świadczy usługi opieki wytchnieniowej w formie dziennego pobytu, w zastępstwie opiekunów  osób niesamodzielnych  z powodu chorób otępiennych z terenu Gminy Miasta Szczecin, w ramach trwałości projektu „Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin”.

Do zadań świetlicy wytchnieniowej należy zapewnienie usług opiekuńczych wspomagających 10 osobom dziennie.

Świetlica wytchnieniowa zapewnia:

  • świadczenie usług opiekuńczych,
  • terapię zajęciową,
  • treningi pamięci,
  • zajęcia ruchowe w formie ćwiczeń grupowych i indywidualnych,
  • relaksację i rekreację,
  • dwa posiłki dziennie,
  • poradnictwo, wsparcie oraz pomoc opiekunom uczestników w załatwianiu spraw życiowych ich podopiecznych.