Trwałość projektu „Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin”

Gmina Miasto Szczecin – Dom Pomocy Społecznej „DOM KOMBATANTA” im. gen. Mieczysława Boruty-Spiechowicza w Szczecinie w związku z zakończeniem projektu „Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin”, realizowanego w okresie 01.01.2020 – 31.07.2023 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, działanie 7.6 – Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym, potwierdza gotowość do świadczenia nw. usług w okresie trwałości projektu.

Informujemy, że w okresie trwałości projektu, tj. 01.08.2023 – 28.02.2027, Dom Pomocy Społecznej DOM KOMBATANTA przy ul. Kruczej 17 w Szczecinie zachowa instytucjonalną gotowość do:

  • świadczenia usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych z powodu chorób otępiennych z terenu Gminy Miasta Szczecin, w ramach opieki wytchnieniowej – świetlica wytchnieniowa – 10 miejsc;
  • świadczenia usług szkoleniowo – doradczych dla opiekunów osób niesamodzielnych z powodu chorób otępiennych z terenu Gminy Miasta Szczecin – Centrum „Niezapominajka”;
  • funkcjonowania Wypożyczalni sprzętu wspomagającego i sprzętu pielęgnacyjnego dla osób niesamodzielnych z terenu Gminy Miasta Szczecin i powiatu polickiego.

Jednocześnie informujemy, że szczegółowe informacje o zasadach świadczenia usług można uzyskać:

tel.: 798 805 371 lub 91 455 87 03 wew.128

e-mail: [email protected]