Dzienny Dom Pomocy Społecznej świadczy usługi opiekuńcze i wspomagające dla 20 osób z chorobami otępiennymi z terenu Gminy Miasta Szczecin.

Dom działa od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach 06:30-16:30.

Dzienny Dom zapewnia:

  • świadczenie usług opiekuńczych,
  • terapię zajęciową,
  • treningi pamięci,
  • zajęcia ruchowe w formie ćwiczeń grupowych i indywidualnych,
  • relaksację i rekreację,
  • dwa posiłki dziennie,
  • poradnictwo, wsparcie oraz pomoc opiekunom uczestników w załatwianiu spraw życiowych ich podopiecznych.