Poniżej dostępne są ogłoszenia Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta”:

 • zarządzenie nr 94/16 z dnia 16.03.2016r. Prezydenta Miasta Szczecina
  w sprawie ustalenia średniego dziennego kosztu posiłku i średniego miesięcznego kosztu usług w szczecińskich ośrodkach wsparcia finansowanych w ramach realizacji zadań własny Gminy Miasto Szczecin.
 • zarządzenie nr 73/16 z dnia 25.02.2016r. Prezydenta Miasta Szczecina
  w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w roku 2016 w domach pomocy społecznej znajdujących się na terenie miasta Szczecina.
 • ogłoszenie z dnia 22.05.2015r. Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta”
  w sprawie poszukiwania spadkobierców pana Ryszarda Adaszewskiego.
 • zarządzenie nr 96/15 z dnia 13.03.2015r. Prezydenta Miasta Szczecina
  w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w roku 2015 w domach pomocy społecznej znajdujących się na terenie miasta Szczecina.
 • zarządzenie nr 70/15 z dnia 26.02.2015r. Prezydenta Miasta Szczecina
  w sprawie ustalenia średniego dziennego kosztu posiłku i średniego miesięcznego kosztu usług w szczecińskich ośrodkach wsparcia finansowanych w ramach realizacji zadań własny Gminy Miasto Szczecin.