Dostawa i montaż stolarki drzwiowej – Odrzucenie ofert

INFORMACJA O IDRZUCENIU  OFERT CENOWYCH
ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Miasto Szczecin – Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta”
ul. Krucza 17, 71 – 747 Szczecin
NIP: 851-20-36-092

Notatka służbowa z analizy ofert.

Przedmiot zamówienia:
pn.: „Dostawa i montaż stolarki drzwiowej w ciągach komunikacyjnych
Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta”
ul. Krucza 17 w Szczecinie”.