Występ dzieci ze Specjalistyczno-Opiekuńczej Placówki Wsparcia Dziennego CARITAS „Nasza Pasterzówka”

Naszych Mieszkańców oraz Uczestników Działu Wsparcia Dziennego odwiedziły dzieci ze Specjalistyczno-Opiekuńczej Placówki Wsparcia Dziennego CARITAS „Nasza Pasterzówka. Dzieci przygotowały dla naszych Mieszkańców jasełka oraz zaprosiły wszystkich do wspólnego kolędowania. Występ został nagrodzony gromkimi brawami.