Dzień Babci i Dzień Dziadka

W dniu 22 stycznia br. w DPS „Dom Kombatanta” obchodziliśmy uroczysty Dzień Babci i Dzień Dziadka. Dyrektor DPS Pan Adam Ciemniak wraz z Kierownikiem Działu Opiekuńczo-Terapeutycznego złożyli życzenia wszystkim Babciom i Dziadkom. następnie zasiedliśmy do słodkiego poczęstunku przy kawie i herbacie i wspólnie rozmawialiśmy o rzeczach ważnych i ważniejszych.