Poczęstunek wielkanocny w Dziale Wsparcia Dziennego

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych tradycyjnie w Dziale Wsparcia Dziennego odbył się słodki poczęstunek przygotowany przez pracowników DWD dla Uczestników DWD oraz Uczestników Świetlicy Wytchnieniowej Projektu „Zaopiekowani…”. W spotkaniu uczestniczył Dyrektor DPS „Dom Kombatanta” Pan Adam Ciemniak, Kierownik Działu Wsparcia Dziennego Pani Anna Gordon, Zastępcy Dyrektora DPS Pani Monika Pilarska i Pan Paweł Zarzycki oraz Kierownik Działu Opiekuńczo-Terapeutycznego Pani Elżbieta Czwartos. Dyrektor DPS wręczył wszystkim Uczestnikom upominki świąteczne, które wywołały na twarzach Uczestników wiele radości i wzruszenia.