Wręczanie upominków świątecznych

Zajączek wielkanocny pamiętał o Mieszkańcach DPS „Dom Kombatanta ” 🙂 . W dniu 6 kwietnia br. odbyło się wręczanie świątecznych upominków dla naszych Mieszkańców.  Dyrektor DPS Pan Adam Ciemniak, Zastępca Dyrektora Pani Monika Pilarska oraz Kierownik Działu Opiekuńczo-Terapeutycznego Pani Elżbieta Czwartos odwiedzili naszych Mieszkańców, porozmawiali i wręczyli świąteczne upominki. Wśród prezentów znalazły się czekoladowe zajączki i kartki świąteczne przygotowane przez Przedszkole Publiczne Nr 5 „Magnolia”, Szkołę Podstawową nr 1 im. Bolesława Chrobrego w Szczecinie oraz Przedszkole Publiczne nr 20 w Szczecinie.