74. ROCZNICA PRZEŁAMANIA WAŁU POMORSKIEGO I WYZWOLENIA WAŁCZA

W dniu 12.02.2019 r. delegacja naszego Domu uczestniczyła w uroczystych obchodach 74. rocznicy przełamania Wału Pomorskiego i wyzwolenia Wałcza. Była to niezwykle ważna uroczystość w której udział wzięła policja, straż pożarna, przedstawiciele urzędów, harcerze, uczniowie i przedszkolaki z Wałcza i okolic, a przede wszystkim Kombatanci. Nasza wizyta rozpoczęła się od spotkania w Urzędzie Miasta Wałcz, gdzie spotkaliśmy się z burmistrzem miasta- Panem Maciejem Żebrowskim i wysłuchaliśmy jego przemówienia odnośnie obchodów, które miały miejsce oraz jakże ważnej historii i patriotyzmie. Po przemówieniu burmistrza głos zabrał Pan Marian Wiatr, który jest autorem książki „Jesteśmy im winni pamięć”. Książka ta została napisana przez Pana Mariana dla upamiętnienia Cmentarza Wojennego w Wałczu, który odwiedziliśmy tuż po spotkaniu w Urzędzie Miasta. Każdy z obecnych gości został obdarowany jednym egzemplarzem tej książki. Po spotkaniu udaliśmy się na Cmentarz Wojenny, na którym znajduje się pomnik upamiętniający poległych w walkach o wyzwolenie ojczyzny Żołnierzy Sybiraków, gdzie wszyscy zgromadzeni złożyli kwiaty i znicze.