Sąsiedzkie spotkania przy słodkościach

Od stycznia 2019 roku pracownicy naszego Domu rozpoczęli akcję integracyjną ,,Sąsiedzkie spotkania przy słodkościach”, która ma na celu zachęcanie Mieszkańców do nawiązywania nowych znajomości i podtrzymywania dotychczasowych przyjaźni. Spotkania odbywały się kolejno na każdej sekcji, raz w tygodniu. Z okazji tych wydarzeń terapeuci przygotowywali własne wypieki i zabawy integracyjne. W spotkaniach brali udział koordynatorzy poszczególnych sekcji, opiekunowie i pozostali pracownicy Domu. ,,Sąsiedzkie spotkania” były okazją do wspólnych rozmów i zwierzeń, ale także do wspólnej zabawy przy muzyce na żywo. Na prośbę Mieszkańców takie wydarzenia będą odbywały się cyklicznie, gdyż cieszyły się dużym zainteresowaniem, a nowo nawiązane znajomości intensywnie się rozwijają.