ZAKOŃCZENIE PROJEKTU „Zaopiekowani- systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin” (nr RPZP.07.06.00-32-K051/19).

Informujemy, że kończy się czas trwania projektu „Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin” (nr RPZP.07.06.00-32-K051/19).

Terminy zakończenia wsparcia w ramach poszczególnych zadań projektowych realizowanych przez Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” przy ul. Kruczej 17 w Szczecinie:

  • 31.07.2023 – opieka wytchnieniowa w Centrum Wsparcia opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych z powodu chorób otępiennych „Niezapominajka” w Szczecinie,
  • 31.07.2023 – usługi konsultacyjno-doradczo-szkoleniowe w Centrum Wsparcia opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych z powodu chorób otępiennych „Niezapominajka” w Szczecinie,
  • 30.06.2023 – Wypożyczalnia sprzętu wspomagającego i sprzętu pielęgnacyjnego w Szczecinie.

Wypożyczalnia wznowi swoją działalność w strukturach Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Szczecinie od dnia 01 lipca 2023 r., co wiąże się ze zmianą zasad wypożyczania sprzętu. Regulamin Wypożyczalni sprzętu wspomagającego i sprzętu pielęgnacyjnego, który zacznie obowiązywać od dnia 01 lipca 2023 r. oraz Tabela kaucji będą dostępne w zakładce Wypożyczalnia sprzętu od dnia 21 czerwca 2023.

Uczestnicy projektu zainteresowani zawarciem umowy wypożyczenia sprzętu na nowych warunkach mogą kontaktować się z pracownikami DPS „Dom Kombatanta” pod nr telefonu 798 805 371 lub 91 455 87 03 wew.128.