Wycieczka do ECO GENERATORA

W dniu 10 października br. Mieszkańcy DPS „Dom Kombatanta”, Dyrektor Pan Adam Ciemniak, Kierownik Działu Opiekuńczo-Terapeutycznego Pani Elżbieta Czwartos oraz Pracownicy Sekcji Terapeutycznej wybrali się na wycieczkę do Eco Generatora – Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów w Szczecinie. Wycieczka rozpoczęła się od przedstawienia nam prezentacji przez Panią Annę Folkman- Rzecznik Prasowy Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów. Podczas prezentacji dowiedzieliśmy się jakie są główne cele i zadania Eco Generatora, jakie odpady są tam unieszkodliwiane  oraz jakie kroki są podejmowane dla poprawy jakości życia Mieszkańców Szczecina i ochrony środowiska. Następnie każdy uczestnik wycieczki otrzymał kask ochronny oraz kamizelkę odblaskową i rozpoczęliśmy zwiedzanie zakładu. Eco Generator na wszystkich uczestnikach wycieczki zrobił ogromne, pozytywne wrażenie. Mieszkańcy chętnie zadawali pytania podczas wycieczki i dzielili się swoimi spostrzeżeniami. Na zakończenie każdy uczestnik wycieczki otrzymał upominek.