WRĘCZENIE ORDERÓW ZWIĄZKOWYCH W ZACHODNIOPOMORSKIM URZĘDZIE WOJEWÓDZKIM

21 czerwca 2018 r. w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim zostały wręczone Odznaczenia Związkowe „Kombatancki Krzyż Zwycięstwa”, Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych w Szczecinie. Wśród uhonorowanych znaleźli się czterej Kombatanci naszego Domu. Odznaczeni Mieszkańcy osobiście odbierali ordery w towarzystwie najbliższych. Wśród wyróżnionych Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej „Domu Kombatanta” znaleźli się: Zbigniew Jagielski, Wojciech Jasiński (†) , Adam Stanula i Zenon Bartkowiak. Uroczystość prowadziła Pani Janina Koptas -Prezes Zachodniopomorskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP I BWP w Szczecinie. Wśród zaproszonych gości znajdowali się zasłużeni Kombatanci oraz Tomasz Hinc- Wojewoda i Marek Subocz- Wicewojewoda Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Całe wydarzenie miało podniosły charakter. Uroczystość odbyła się w Sali Rycerskiej Urzędu Wojewódzkiego, po której wszyscy goście udali się na słodki poczęstunek.