Wręczanie upominków wielkanocnych przez Dyrekcję DPS „Dom Kombatanta”

Wielkanocne zajączki dotarły do Mieszkańców DPS, Uczestników Działu Wsparcia Dziennego oraz Uczestników Świetlicy Wytchnieniowej. Dyrektor DPS Pan Adam Ciemniak oraz Zastępca Dyrektora Pan Paweł Zarzycki wręczyli słodkie upominki z okazji zbliżających się świąt oraz kartki świąteczne, które otrzymaliśmy od licznych przedszkoli, szkół i ośrodków.