Szkolenie dla Mieszkańców i Pracowników pn. „Odpowiedzialność karna”

W dniu 09.04.2019 r. w naszym Domu odbyło się szkolenie dla Mieszkańców i Pracowników pn. „Odpowiedzialność karna”. Szkolenie poprowadził podkom. Sylwestra Flaka Naczelnika Wydziału Prewencji Szczecin-Nad Odrą oraz asp. szt. Agnieszka Waszczyk z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie. Szkolenie składało się z 2 części: pierwsza dla Mieszkańców i Pracowników na temat metod oszustw osób starszych, zwalczania przestępczości, metod postępowania w przypadkach prób wyłudzeń. Druga część szkolenia poświęcona dla pracowników, zawierała informację o prawach i obowiązkach pracowników administracji publicznej. W szkoleniu udział wzięło zarówno wielu Mieszkańców jak i Pracowników, którzy nie kryli zainteresowania tematyką szkolenia.