Spotkanie edukacyjne pt. „Wiem, co podpisuję” wraz reprezentantami Urzędu Komunikacji Elektronicznej i Miejskiego Rzecznika Konsumentów

W dniu 16.03.2017 r. „Dom Kombatanta” odwiedzili reprezentanci Urzędu Komunikacji Elektronicznej oraz Miejskiego Rzecznika Konsumentów, by zrealizować spotkanie edukacyjne pt. „Wiem, co podpisuję”. Spotkanie miało na celu uświadomienie Mieszkańców o ich prawach oraz przepisach regulujących warunki przedłużania umów poprzez drogę telefoniczną. Podczas spotkania były również podejmowane tematy zakupów oraz rozwiązywane indywidualne problemy Mieszkańców. Spotkanie było bardzo przydatne i owocne w nową, praktyczną wiedzę.