Europejski Dzień Mózgu

W dniu 18.03.2024 r.  w ramach obchodów Europejskiego Dnia Mózgu, odbyło się w naszym Domu spotkanie poświęcone opiece nad osobami z demencją. Podczas spotkania, licznie przybyli Uczestnicy wysłuchali wykładu Pani Profesor Beaty Bugajskiej pt. „Między godnością a bezradnością w opiece nad osobami chorymi na Alzheimera – w poszukiwaniu rozwiązań”.

Pani profesor Beata Bugajska odniosła się m.in. do tematyki organizowania wsparcia dla środowiska seniorów, filozofii opieki, a także przybliżyła problemy z jakimi mierzą się opiekunowie osób z Alzheimerem. Podała też praktyczne przykłady i metody przełamywania kryzysów i zapobiegania wypaleniu w długotrwałej opiece.

(fragmenty wykładu)

(…) Opiekunowie mają prawo do bezradności, do emocji, do złości. Nie bójcie się prosić, pytać, szukać. Nie bierzcie Państwo wszystkiego na siebie, korzystajcie z grup wsparcia, z dziennych ośrodków wsparcia, to jest niezmiernie ważne.

(…) Dziękuję, że na przestrzeni lat w Domu Pomocy Społecznej na Kruczej udało się dzięki Państwa zaangażowaniu stworzyć taką przyjazną atmosferę dla opiekunów osób chorych na Alzheimera.

(…) Mam świadomość, że jeszcze wiele przed nami. Wierzę, że przyjdzie ten moment, że im więcej nas będzie i będziemy o tym mówić, to ten klimat dla przyjaznego starzenia się będzie się tworzył.”

Serdecznie dziękujemy Pani Profesor za wykład i słowa, które wzmocniły i wzruszyły Uczestników.

Jeszcze raz dziękujemy wszystkim przybyłym, zawsze mile widzianym Gościom za obecność, uwagę i rodzinną atmosferę spotkania.