Dzień Kombatanta, Święto Wyzwolenia Szczecina – występ Chóru „Kombatant”

Kwiecień jest miesiącem, w którym obchodzi się Międzynarodowy Dzień Kombatanta. Jest to również bardzo ważny dzień dla wszystkich Szczecinian, ponieważ 26 kwietnia wypada Święto Wyzwolenia Szczecina. Dokładnie tego dnia z repertuarem wiążącym ze sobą te dwa wydarzenia, do „Domu Kombatanta” przyszli specjalni goście z Chóru „Kombatant”, którzy pod batutą Pani Marii Białkowskiej-Dublasiewicz wykonali wspaniałe, podniosłe pieśni patriotyczne. Mieszkańcy bardzo cenią występy Chóru „Kombatant”. Na ich twarzach malowało się wzruszenie i radość. Pieśni wykonywane przez gości jednoczą wszystkich, o czym świadczyło przyłączenie się Mieszkańców do śpiewu. Oklaskom nie było końca. Dziękujemy, że Chór „Kombatant” tak wspaniale uświetnił ten dzień.