Cykl zajęć „Muzyczny czar wspomnień”- zespół „Ich Troje”

Cykl zajęć pn. „Muzyczny czar wspomnień” w DPS „Dom Kombatanta” prowadzi muzykoterapeuta Jacek Ch. Zajęcia odbywają się dwa razy w miesiącu podczas, których Mieszkańcy DPS wspominają największe przeboje ulubionych wykonawców i zespołów. Omawiane jest również życie artystów, ciekawostki z ich kariery. W dniu 14 czerwca br. muzykoterapeuta Jacek Ch. zaprosił Mieszkańców DPS na zajęcia poświęcone zespołowi „Ich Troje”. Jacek, wspólnie z Mieszkańcami śpiewał największe przeboje zespołu „Ich Troje”, które jak się okazało zna każdy obecny na zajęciach.

🤩