34. Rocznica Śmierci gen. Mieczysława Boruty-Spiechowicza- patrona DPS „Dom Kombatanta”

13 października br. przypadała 34. rocznica śmierci gen. Mieczysława Boruty-Spiechowicza, patrona DPS „Dom Kombatanta”. Tradycyjnie Mieszkańcy naszego Domu uczcili jego pamięć, składając kwiaty i znicze pod pomnikiem generała, który znajduje się w jednej z dzielnic Szczecina- Skolwinie. Po modlitwie w intencji patrona naszego Domu Mieszkańcy udali się na ulicę Stołczyńską na której w kwietniu br. został odsłonięty mural upamiętniający przybycie gen. Mieczysława Boruty-Spiechowicza do Skolwina.