ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH zawiadamia:

Prosimy o składanie wniosków na:

  • ,,dofinansowanie w grudniu” oraz
  •  ,,paczka dla dziecka”

Wnioski prosimy składać w sekretariacie DPS na każde świadczenie osobno.

Paczki otrzymają dzieci do 13-ego roku życia (data urodzenia od 2007 r.)

Termin składania wniosków do 16.11.2020 r.

Zastępca Dyrektora

Paweł Zarzycki