Zebranie Mieszkańców z Dyrekcją – wizyta przedstawicieli Poczty Polskiej

W „Domu Kombatanta” systematycznie odbywają się zebrania Mieszkańców z Dyrekcją podczas których omawiane są tematy bieżące oraz wspólnie rozwiązywane problemy Mieszkańców. Często też zapraszani są goście, którymi są przedstawiciele różnych instytucji czy firm współpracujących
z „Domem Kombatanta”. W dniu 02.02.2017 r. na zebraniu Mieszkańcy mogli zasięgnąć porad od przedstawicieli Poczty Polskiej na temat wypłat rent i emerytur oraz dostarczania przesyłek pocztowych. Mieszkańcy bardzo cenią sobie wizyty gości. Uzyskiwanie informacji z pierwszej ręki zazwyczaj rozwiązuje wszelakie wątpliwości oraz daje odpowiedzi na nurtujące pytania.