XX-lecie Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta”.

W dniu 3 czerwca 2016 r. w Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” przy ul. Kruczej w Szczecinie odbyły się uroczyste obchody XX-lecia jego działalności. Ten wyjątkowy dzień uświetnili swoją obecnością zaproszeni goście m.in. Prezydent Miasta Szczecin Piotr Krzystek, Przewodniczący Rady Miasta Szczecin Łukasz Tyszler, Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Piotr Domagalski, przedstawiciele Urzędu Miasta, Urzędu Marszałkowskiego, dyrektorzy Domów Pomocy Społecznej z Województwa Zachodniopomorskiego oraz inni przedstawiciele instytucji współpracujących z „Domem Kombatanta”. Po przemówieniach i gratulacjach pani Halina Pieniak – mieszkanka Domu, wyrecytowała swój autorski wiersz pt. „20 lat minęło – jak jeden dzień”, a następnie została odtworzona prezentacja multimedialna oraz film z codziennego funkcjonowania „Domu Kombatanta”. Na zakończenie części oficjalnej nastąpiło uroczyste pokrojenie jubileuszowego tortu przed Dyrektor DPS – Anetę Małgorzatę Kalityńską.

Nie zabrakło również atrakcji artystycznych. W tej części „Dom Kombatanta” swoimi występami wsparli m.in. Chór Kombatant, Teatr Fame – Szczeciński Teatr Muzyczny, Zespół muzyczny Markato z ramienia Pałacu Młodzieży – Pomorskiego Centrum Edukacji w Szczecinie. Część artystyczną poprzedziło uroczyste zasadzenie jubileuszowego drzewka przez Dyrektor Anetę Małgorzatę Kalityńską oraz Przedownidczącego Rady Mieszkańców pana Jana Majtczaka. Można było obejrzeć stoisko Grupy Rekonstrukcyjno-Historycznej 13. Batalion oraz odbyć przejażdżkę motocyklem dzięki uprzejmości Stowarzyszeniu Motocykliści Dla Dzieci.

Uroczystość była bardzo ważnym wydarzeniem dla mieszkańców i pracowników „Domu Kombatanta”. Wśród nich znajdują się osoby, które związane są z Domem od samego początku jego istnienia. Wszystkim dopisywały dobre humory oraz panowała piękna, słoneczna pogoda.