Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Termomodernizacja budynku – segment A – Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta