Wspólne ubieranie choinek

Wspólne ubieranie choinek przez Mieszkańców, Uczestników Działu Wsparcia Dziennego, Uczestników Świetlicy Wytchnieniowej Projektu „Zaopiekowani…” i pracowników DPS to nasza tradycja, pielęgnowana od wielu lat. W tym roku również wszyscy z zapałem angażowali się w ozdobienie naszego Domu. W całym DPS pojawiło się około 30 żywych i sztucznych świątecznych drzewek.