W dniu 20.12.2019 r. w Dziale Wsparcia Dziennego odbyła się wigilia. Pracownicy wraz z Uczestnikami DWD przygotowali słodki poczęstunek w ramach kulinoterapii. W wigilii udział wziął Zastępca Dyrektora DPS „Dom Kombatanta” Pan Paweł Zarzycki, który złożył Uczestnikom DWD oficjalne życzenia. Nasz muzykoterapeuta Jacek Ch. zaprosił wszystkich do wspólnego kolędowania, które wprawiło wszystkich w świąteczny nastrój. Swój występ zaprezentowały również dzieci z Oddziałów Przedszkolnych przy SP 11 w Szczecinie, które tego dnia występowały w DPS. Uczestnicy DWD otrzymali także kartki świąteczne wykonane przez dzieci. Na koniec dnia Uczestnicy DWD otrzymali upominki wykonane przez pracowników.