VIII Wojewódzki Przegląd Piosenki Żeglarskiej Domów Pomocy Społecznej

Jak co roku, zorganizowany został Wojewódzki Przegląd Piosenki Żeglarskiej Domów Pomocy Społecznej nawiązujący do kultury regionu. Przegląd organizowany jest przez Dom Pomocy Społecznej przy ulicy Romera. Każdy z zaproszonych Domów Pomocy miał za zadanie przygotować repertuar z zakresu piosenki żeglarskiej. W imieniu „Domu Kombatanta” wystąpiły członkinie działającego chóru „Kruczki”. Chór wykonał trzy piosenki pt. „Na morzu burza hula”, „Ach, jak przyjemnie!” oraz „Morze, nasze morze”. W podziękowaniu za występ zespół otrzymał podziękowanie oraz drobne upominki. Mieszkanki były bardzo zadowolone z występu i wyjazdu, z uśmiechem na ustach powróciły do Domu.