Uroczyste obchody „Światowego Dnia Choroby Alzheimera”

Organizacja Światowego Dnia Choroby Alzheimera przeszła już do tradycji w „Domu Kombatanta”. Jest to dzień bardzo ważny dla pracowników jak i mieszkańców. Pozwala pamiętać o tych, którym niestety pamiętać nie jest dane. Światowy Dzień Choroby Alzheimera obchodzony jest 21 września. W „Domu Kombatanta” obchody odbyły się w dniu 18 września 2015 r. Hasłem tegorocznego spotkania było „Pamiętaj o mnie”. Spotkanie rozpoczęło się o godz. 9:30 konferencją, na której poruszane były tematy bezpieczeństwa osób z chorobą Alzheimera i innymi rodzajami otępień. Można było posłuchać porad i uwag lekarza specjalisty psychiatry, przedstawicieli Sądu Okręgowego w Szczecinie, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie oraz służb mundurowych.

Program konferencji prezentował się następująco:

 • otwarcie uroczystości – Dariusz Baranik, Aneta Kalityńska
 • wystąpienia zaproszonych gości – Krzysztof Soska – Z-ca prezydenta Miasta Szczecin
 • „Kontakt z osobą z chorobą Alzheimera i innymi  rodzajami otępień” – dr n. med. Piotr Tybura specjalista psychiatra
 • „Prawne aspekty ubezwłasnowolnienia” – Łukasz Ślany – starszy sekretarz sądowy oraz Jacek Chojnacki sekretarz sądowy w I Wydziale Cywilnym Sądu w Szczecinie
 • wystąpienie dr Marty Giezek Dyrektora  Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie
 • nadkom. Katarzyna Legan z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie
 • Leon Gajewski – Komendant Straży Miejskiej w Szczecinie
 • Robert Wnukiewicz – Zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej  w Szczecinie
 • Łukasz Mazur – Koordynator Sekcji Poszukiwawczo – Ratowniczej Ochotniczej Straży Pożarnej w Wołczkowie  oraz  Dorota Olszewska
 • Maria Flisznik – Kierownik Filii Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie
 • Marzena Nowowiejska-Wojciechowska – Główny Specjalista w Biurze Rzecznika Praw Konsumentów oraz Łukasz Peryt – Główny
 • Specjalista w Biurze Rzecznika Praw Konsumentów
 • Podsumowanie i wnioski – dr Beata Bugajska

Po konferencji nastąpiła część integracyjna w ogrodzie, gdzie wszyscy mieszkańcy oraz zaproszeni goście mogli biesiadować przy muzyce oraz występach: Szczecin Agility Team – pokaz tresury psów, zespołu muzycznego z Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Broniewskiego – Bronek  Band, formacji tanecznych z Pałacu Młodzieży oraz występów teatralnych i tanecznych wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 2 w Szczecinie.