Spotkanie w „Domu Kombatanta”- omówienie współpracy

W dniu 16.05.2019 r. w naszym Domu miało miejsce spotkanie mające na celu omówienie nowych działań, które zostały zaplanowane na terenie naszego Domu oraz podziękowanie za dotychczasową współpracę. W spotkaniu udział wzięli zarówno przedstawiciele współpracujących z nami instytucji, a także na zaproszenie naszego Dyrektora Pana Adama Ciemniaka przedstawicie instytucji znajdujące się w rejonie dzielnicy Żelechowo. W spotkaniu udział wzięli:

  • Kierownictwo Komisariatu Policji Szczecin-Nad Odrą Komendant nadkom Marcin Dzido, Z-ca p.o. kom. Andrzej Szrajber oraz Naczelnik Wydziału Prewencji podkom. Sylwester Flak
  • Kierownictwo Straży Miejskiej Szczecin- Naczelnik Straży Miejskiej Szczecin Północ Robert Marzec oraz Z-ca Naczelnika Straży Miejskiej Szczecin Angelika Żywczyńska
  • Przedstawiciel Parafii Rzymskokatolickiej Matki Boskiej Ostrobramskiej- ks. Wiesław Straub
  • Przedstawiciel Stowarzyszenia LOG Odroujście- Pani Małgorzata Kufel
  • Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 42 w Szczecinie- Pani Sylwia Lichaczewska
  • Dyrektor Przedszkola Publicznego nr 77 w Szczecinie- Pani Izabela Pasiecznik-Piętka
    a także pracownicy DPS „Dom Kombatanta”

Podczas spotkania omówione zostały działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa Mieszkańców DPS oraz dzielnicy Żelechowa. Zostały omówione działania dotychczas zrealizowane oraz planowane na dalszą współprace, ponadto wyznaczyliśmy wspólny cel- prganizację otwartego festynu pn. „Lokalny Festyn na Kruczej- Poznajmy się!”, który w krótce będzie miał miejsce.