Spotkanie w Dziennym Domu „Senior+” w Gryfinie

6 lipca 2018 roku Nasi Mieszkańcy wraz z dziećmi ze Szczecińskiego Centrum Opieki nad Dzieckiem wybrali się do Gryfina na spotkanie z Uczestnikami Dziennego Domu „Senior+”. Po dotarciu na miejsce goście zostali uprzejmie przywitani i zaproszeni do poczęstunku grillowanymi kiełbaskami. Spotkanie miało charakter warsztatów integracyjnych. Zabawa pt. „Budujemy mosty” miała zacisnąć więzi pomiędzy dwoma pokoleniami. Dzieci z wielką ochotą uczestniczyły w spotkaniu, widać było ich zaangażowanie i radość z wykonywanych zadań wspólnie z seniorami. Wszyscy ochoczo uczestniczyli
w zabawach ruchowych, plastycznych, manualnych i grupowych. Całej zabawie towarzyszyła od początku muzyka na żywo- zespół, który zagrzewał do wspólnej zabawy. Starsza część uczestników spotkania wykazała się niezwykłą aktywnością i kreatywnością. Całe wydarzenie zakończyło się w ciepłej
i przyjemnej atmosferze przy słodkim poczęstunku.