W naszym Domu mamy dwie sale do prowadzenia terapii polisensorycznej polegającej na silnym stymulowaniu poznawania świata na poziomie sensorycznym. Sale są wyposażone w baldachimy ze światłowodami, świetlne kolby wodne, ścieżki terapeutyczne i lampy emitujące światło słoneczne. Są to specjalne urządzenia, które oddziałują na zmysły za pomocą światła, dźwięku i dotyku. Zajęcia w zależności od potrzeby odbywają się indywidualnie lub grupowo.

Tego typu zajęcia prowadzi się dla dzieci, psychicznie chorych, osób upośledzonych, i seniorów mających problemy z pamięcią. W ostatnim czasie podkreśla się, że terapia snoezelen, czyli „doświadczania świata” za pomocą zmysłów, bardzo korzystnie wpływa na tę ostatnią grupę, dlatego też jesteśmy w trakcie tworzenie trzeciej Sali Doświadczania Świata o tematyce morskiej. Wkrótce podzielimy się z Państwem szczegółami.