Remont zaplecza kuchni wraz z pracami towarzyszącymi – WYNIKI

WYNIKI POSTĘPOWANIA

ZOBACZ DOKUMENT PDF

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Miasto Szczecin – Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta”
ul. Krucza 17, 71 – 747 Szczecin
NIP: 851-20-36-092

pn.: „Remont zaplecza kuchni wraz z pracami towarzyszącymi
w pomieszczeniach przyziemia w skrzydle F
Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta”
ul. Krucza 17 w Szczecinie”.

Wyniki postępowania