Wniosek o przedłużenie związania ofertą – Termomodernizacja budynku – wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

Dotyczy: WNIOSKU ZAMAWIAJĄCEGO W SPRAWIE TERMINU ZWIĄZANIA OFERTĄ – ZP/01/2018

WNIOSEK o przedłużenie związania ofertą

wzór oświadczenia o terminie związania ofertą