Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ” Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej”