Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Remont wejścia głównego