Informacja o otwarciu oferty – Termomodernizacja budynku – segment A – Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta