Informacja o otwarciu ofert – „Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta”