Informacja o otwarciu ofert – Remont wejścia głównego w Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta”