Informacja o otwarciu ofert na dostawę leków i produktów farmaceutycznych