Aktywny wtorek

Pracownicy Sekcji Rehabilitacyjnej we współpracy z Sekcją Terapeutyczną zorganizowali dla naszych Mieszkańców w dniu 11.01.2022 r. zajęcia sportowe. Zajęcia rozpoczęły się od rozgrzewki, która jest najważniejszym elementem wszelkiej aktywności fizycznej. Następnie nasi Mieszkańcy przystąpili do gry w kręgle oraz próbowali rozbić piramidę z puszek. Frekwencja na zajęciach była duża, Mieszkańcy chętnie uczestniczyli w zajęciach, które przyniosły wszystkim wiele radości.