74. ROCZNICA WYZWOLENIA SZCZECINA- „KALENDARIUM NIEPODLEGŁOŚCI” CZ. II

W dniu 25 kwietnia br. delegacja Mieszkańców naszego Domu na zaproszenie Organizacji Kombatanckich Miasta Szczecin oraz Stowarzyszenia „Konie i Natura” uczestniczyła w spotkaniu z okazji 74. ROCZNICY WYZWOLENIA SZCZECINA. Spotkanie odbyło się na naszych szczecińskich bulwarach. Na spotkaniu wysłuchaliśmy m.in. wykładu pt. „Szczecińscy profesorowie II Rzeczypospolitej- Rzecz o korzeniach zachodniopomorskiej nauki”, który to wygłosił dr Ślepowroński
z Uniwersytetu Szczecińskiego. Spotkanie miało charakter uroczysty jak i radosny, w części artystycznej swój repertuar zaprezentowały szczecińskie zespoły m.in. SREBRZYŚCI AKORDEONIŚCI. Po zakończeniu oficjalnej części spotkania wszyscy goście zasiedli przy wspólnym stole, gdzie podczas poczęstunku toczyły się dyskusje na temat tegoż wydarzenia.