Pierwszy dzień wiosny

W dniu 21.03.2022 r. z okazji pierwszego dnia wiosny w naszym ogrodzie odbyło się ognisko. Do wspólnego przywitania długo wyczekiwanej wiosny zaprosiliśmy dzieci z Przedszkola Publicznego nr 5 „Magnolia” w Szczecinie. Mieszkańcy DPS, Uczestnicy Działu Wsparcia Dziennego, Uczestnicy Świetlicy Wytchnieniowej Projektu „Zaopiekowani..” oraz przedszkolaki wykonali marzanny, które spaliliśmy w ognisku żegnając w ten sposób zimę. Nasz muzykoterapeuta Jacek Ch. zadbał o oprawę muzyczną i zaprosił wszystkich do wspólnego śpiewania znanej piosenki pt. „Wiosna”. W ognisku udział wziął tradycyjnie Dyrektor naszego Domu Pan Adam Ciemniak.