Wniosek o przedłużenie związania ofertą – Termomodernizacja budynku – wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

Dotyczy: WNIOSKU ZAMAWIAJĄCEGO W SPRAWIE TERMINU ZWIĄZANIA OFERTĄ – ZP/01/2018 WNIOSEK o przedłużenie związania ofertą wzór oświadczenia o terminie związania ofertą

Oświadczenie o przynależności – Termomodernizacja budynku – wymiana stolarki okiennej i drzwiowej