Remont zaplecza kuchni wraz z pracami towarzyszącymi – WYNIKI

WYNIKI POSTĘPOWANIA ZOBACZ DOKUMENT PDF ZAMAWIAJĄCY: Gmina Miasto Szczecin – Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” ul. Krucza 17, 71 – 747 Szczecin NIP: 851-20-36-092 pn.: „Remont zaplecza kuchni wraz z pracami towarzyszącymi w pomieszczeniach przyziemia w skrzydle F Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” ul. Krucza 17 w Szczecinie”. Wyniki postępowania

Oferta dotycząca najmu pomieszczenia przeznaczonego na prowadzenie działalności handlowej

Gmina Miasto Szczecin – Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta”  przy ul. Kruczej 17 w Szczecinie zaprasza do złożenia oferty dotyczącej najmu pomieszczenia o pow. 17,3 m2  usytuowanego w holu głównym w budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej 17 przeznaczonego  na prowadzenie działalności handlowej – sklepu z artykułami spożywczo – przemysłowymi. Sklep zaopatruje mieszkańców  Domu […]

Remont zaplecza kuchni wraz z pracami towarzyszącymi w pomieszczeniach przyziemia w skrzydle F

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ ZAMAWIAJĄCY: Gmina Miasto Szczecin – Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” ul. Krucza 17, 71 – 747 Szczecin NIP: 851-20-36-092 zaprasza do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych kwot 30 000 euro na wykonanie robót budowlanych pn.: […]