Pokojowa

Ogłoszenie pracy na stanowisko: Pokojowa

POSZUKUJESZ PRACY??? CZEKAMY NA CIEBIE!

Oferta pracy na stanowisko: pokojowa                        

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” im. gen. Mieczysława Boruty-Spiechowicza przy ul. Kruczej 17, 71-747 Szczecin poszukuje kandydatów   na stanowisko:

pokojowa

Początek zatrudnienia: Kwiecień/Maj 2018

Wymagania:

 1. wykształcenie podstawowe,
 2. mile widziane doświadczenie w pracy na stanowisku pokojowej.

Do zadań pokojowej będzie należało między innymi wykonywanie następujących obowiązków:

 1. utrzymywanie czystości i porządku w pomieszczeniach użytkowanych przez mieszkańców oraz pomieszczeniach ogólnodostępnych,
 2. pomoc opiekunom w czynnościach wymagających asysty drugiej osoby,
 3. pełnienie dyżurów w portierni.

Oferujemy:

 1. zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w sektorze państwowym (pracownicy zatrudnieni są zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych),
 2. elastyczny czas pracy,
 3. możliwość uzyskania dodatkowych świadczeń finansowych,
 4. pracę w przyjaznej atmosferze.

Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny/ podanie o pracę,
 2. życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV),
 3. książeczka zdrowia (do wglądu na rozmowie kwalifikacyjnej),
 4. kserokopie dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe i staż pracy.

Oferty należy składać  na adres:  sekretariat Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” (pokój nr 10) ul. Krucza 17, 71-747 Szczecin lub drogą elektroniczną: sekretariat@dpskrucza.szczecin.pl,

Informacje:  tel. 91 455 72 10,  www.dpskrucza.szczecin.pl